Akademia programowania PWSWPWSW w Przemyślu

Kadra

Opiekę merytoryczną nad Akademią Programowania będzie sprawował Dr Andrzej Dyrek – nauczyciel informatyki w V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. W ramach Akademii Programowania poprowadzi seminaria i wykłady wieczorne dla uczestników.

Dr Andrzej Dyrek

Z wykształcenia jest fizykiem teoretykiem (specjalność: fizyka cząstek elementarnych), ale od samego początku pracy zawodowej zajmuje się dydaktyką informatyki. Przez 15 lat prowadził zajęcia z programowania, metod numerycznych i baz danych dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz liczne kursy dla użytkowników komputerów.

W 1996 r. rozpoczął pracę z młodzieżą V LO w Krakowie w ramach opracowanego przez siebie profilu i programu nauczania. Klasy matematyczno-fizyczno-informatyczne, a później klasy matematyczno-informatyczne, organizowane przy współpracy i pod opieką Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, okazały się edukacyjnym strzałem w dziesiątkę, dając młodym ludziom możliwość poszerzania swoich zainteresowań w dziedzinie przedmiotów ścisłych na nieosiągalną do tej pory skalę. Uczniowie V LO zaczęli odnosić liczne sukcesy w olimpiadzie informatycznej i innych konkursach algorytmicznych, zdobywając po kilku latach palmę pierwszeństwa wśród polskich szkół pod względem liczby laureatów i finalistów OI. Tylko w samym 2009 r. 14 uczniów V LO dotarło do finału OI.

Prawdziwa praca z młodymi informatykami zaczęła się w latach 90. w ramach osławionego PIWA czyli Piwniczne (od pracowni z komputerami w piwnicach szkoły) Informatyczne Warsztaty Olimpijskie, zorganizowanego i prowadzonego przez dr Dyrka. PIWO jest prawdziwą kuźnią talentów: stamtąd rekrutowało się prawie 80 finalistów lub laureatów OI. Jak wspominają uczniowie prof. Dyrka – atmosfera na PIWIE była niezwykła, a smak serwowanej podczas zajęć pizzy – niezrównany.